top of page

In de media

Scherm­afbeelding 2024-01-15 om 01.07.06.png

Rajae Azaroual te gast in podcast Koffiemams over zwangerschapsdiscriminatie

augustus 2023

In de nieuwe aflevering van Koffiemams bespreken host Yanice en Rajae Azaroual zwangerschapsdiscriminatie en wat de rechten en plichten zijn van zwangeren en werkgevers. 

Benieuwd naar de nieuwe podcastaflevering van Koffiemams met Rajae? 

Rajae RTLZ 20230612.png

Discriminatie bij plaatsing van vacatures door Facebook algoritme

12 juni 2023

Bureau Clara Wichmann dient samen met Global Witness een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens en de Autoriteit Persoonsgegevens omdat zij sterke aanwijzingen hebben dat Facebook discrimineert bij plaatsing van vacatures.


Onderzoek van Global Witness, een internationale mensenrechtenorganisatie, geeft sterke aanwijzingen dat Facebook middels hun algoritme discrimineert op geslacht bij advertenties voor vacatures. Door bepaalde vacatures bijna uitsluitend aan mannen of vrouwen te tonen, ontneemt Facebook werkzoekenden de mogelijkheid voor hen interessante vacatures te zien. 

Rajae Azaroual, juridisch adviseur van Bureau Clara Wichmann: `Als algoritmes van social media sturen op gender, houden we ongelijkheid op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen in stand. De uitkomsten van het onderzoek zijn zorgwekkend. Als het algoritme aanstuurt op deze selectie op gender, dan is dat verboden. Bureau Clara Wichmann hoopt dat onderzoek door het College voor de Rechten van de Mens en de Autoriteit Persoonsgegevens ervoor zorgt dat Meta zo snel mogelijk haar algoritmes aanpast.’

In de uitzending van RTL Z licht Rajae de klachten nader toe.

Gastcolumn Advocatie deel I.JPG

Gastcolumn in Advocatie magazine: Is inclusie een illusie?

april 2023

Voor Advocatie magazine heeft Rajae Azaroual een gastcolumn geschreven rondom diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Is het allemaal een illusie?

32971932-fa4e-4f52-a84f-11853238619e.jpg

Rajae Azaroual te gast bij radioprogramma 'Met het oog op morgen'

3 februari 2023

Rajae Azaroual was te gast in de uitzending van NPO radio 1 programma 'Met het oog op morgen' rondom de opening van de nieuwe locaties van de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam en de behoefte aan deze specifieke rechtswinkels.

IMG_1478.jpg

Bijdrage in HR Rendement rondom inclusie op de werkvloer

januari 2023

Lees het januari nummer 2023 van HR Rendement voor een publicatie van Rajae Azaroual over de eerste stappen naar het creëren van een inclusievere organisatie.

Schermafbeelding 2023-01-03 om 18.40.24.png

Rajae Azaroual benoemd tot Lid Raad van Toezicht bij het Juridisch loket

12 december 2022


Rajae Azaroual is 12 december 2022 op voordracht van de Minister voor Rechtsbescherming - officieel benoemd tot lid van de Raad van Toezicht bij het Juridisch Loket. 


Het Juridisch Loket is een onafhankelijke stichting, die gratis eerstelijns juridische hulpverlening verstrekt aan burgers die met juridische problemen worden geconfronteerd. Ruim 300 juridische professionals geven juridische informatie en adviezen aan burgers en verwijzen gericht naar externe deskundigen en organisaties als dit nodig is. Dit alles om de toegang tot het recht te vergroten, voor hen die het juridisch loket het hardst nodig hebben. Een rechtvaardige oplossing. Voor iedereen. Omdat niemand er alleen voor mag staan.

Rajae over haar benoeming: "Ik kijk er naar uit om vanuit mijn toezichthoudende rol een waardevolle bijdrage te mogen leveren aan de missie en de verdere toekomstgerichte transitie van het Juridisch Loket."


Schermafbeelding 2023-01-03 om 12.25_edited.jpg

Interview voor Eva Jinek over ongelijke beloning

6 oktober 2022

''Gelijke beloning betekent niet dat je voor hetzelfde werk precies hetzelfde loon moet krijgen als je collega van een ander geslacht'', zegt jurist Rajae Azaroual. ''Maar dan moet er wel een goede reden voor zijn. Is die er niet? Dan is er mogelijk sprake van discriminatie.''

In deze aflevering van de serie rondom de campagne #ikverdienmeer gaat redacteur Kyrie Stuij in gesprek met Rajae over de loonkloof. Welke stappen kun je nemen als werknemer? En gaat een nieuw wetsvoorstel het verschil maken. 

Untitled

Interview in Advocatie magazine over de toegang tot het recht

september 2022

Naar aanleiding van de nominaties voor de Gouden Zandlopers is Rajae Azaroual samen met haar collega geïnterviewd voor het Advocatie magazine over de toegang tot het recht voor vrouwen.

Schermafbeelding 2023-01-02 om 18.39.48.png

De Goudenzandlopers: Access to Justice Award

8 september 2022

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen vaker financieel afhankelijk zijn, gemiddeld lagere lonen verdienen dan mannen, meer zorgtaken hebben, en vaker te maken krijgen met seksueel- en huiselijk geweld of (straat)intimidatie. Er is nog steeds veel ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, terwijl ieder mens gelijke kansen nodig heeft om tot gelijke rechten te kunnen komen.

Om die reden hebben Bureau Clara Wichmann Amsterdam Law Hub samen met Gemeente Amsterdam de Vrouwenrechtswinkel geïnitieerd. De Vrouwenrechtswinkel probeert de positie van de vrouw op een laagdrempelige manier te versterken door haar (mensen)rechten kenbaar en verdedigbaar te maken.

De Vrouwenrechtswinkel Amsterdam is in de prijzen gevallen tijdens de awardshow voor de juridische dienstverlening: de Gouden Zandlopers van Sdu, binnen de categorie Access to Justice!

Rajae Azaroual heeft samen met haar collega's de award in ontvangst mogen nemen. "Wij zijn enorm blij met het stukje erkenning van de problematiek rondom de toegang tot het recht voor vrouwen (met een lagere sociaaleconomische status)”, zegt Rajae.

  

IMG_6481.jpg

Podcast Damn Honey: Vrouwen en het recht met Rajae Azaroual

2 juli 2022

Rajae Azaroual is te gast geweest bij de Podcast Damn Honey. De podcast over alles waar je als vrouw* van deze tijd mee moet dealen. Rajae heeft hier gesproken over zwangerschapsdiscriminatie, kolfrecht, wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag, zorgplicht van werkgevers, menstruatieverlof en meer.

In de media: Nieuws
bottom of page