top of page

Diversiteit, Inclusie & Gelijkwaardigheid

Azaroual Consultancy is ontstaan uit de drive om een bijdrage te leveren aan een inclusievere samenleving en werkvloer. Uitsluiting aanpakken en inclusie bevorderen zorgt ervoor dat iedereen gelijke kansen en mogelijkheden heeft en dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. Dat is waar Azaroual Consultancy voor staat en jouw organisatie in kan adviseren en begeleiden. Maak inclusie een prioriteit. Make inclusion happen!

Logo Azaroual Consultancy.png
Home: Over
Rajae Azaroual.jpg

Over Rajae Azaroual

Rechtvaardig, Inlevend & oog voor Inclusie

mr. Rajae Azaroual is jurist en is gespecialiseerd in mensenrechten, meer specifiek gelijkebehandelingswetgeving,  vrouwenrechten en gendergelijkheid.

Door de stimulerende opvoeding van haar wijlen ouders en de opgedane ervaringen in haar leven werd Rajae van jongs af aan al gedreven door een groot rechtvaardigheidsgevoel. Zij is inlevend en heeft oog voor inclusie. Bij Rajae kan je er van spreken dat zij een intrinsieke motivatie heeft om zich in te zetten voor mensen

met een kwetsbare positie en achterstand in de samenleving. 

Zo heeft Rajae binnen de sociale advocatuur gewerkt in het migratierecht en met slachtoffers van mensenhandel en zeden. Ook heeft zij meer dan vijf jaren gewerkt bij het College voor de Rechten van de Mens rondom mensenrechten en gelijke behandeling. Als gecertificeerde trainer van het College voor de Rechten van de Mens verzorgd Rajae onder andere trainingen rondom het objectief en inclusief werven en selecteren van sollicitanten.

Al deze ervaring en expertise gebruikt Rajae in haar eigen onderneming: Azaroual consultancy. Zij begeleidt en adviseert organisaties rondom diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid binnen het publieke, sociale en private domein. Daarnaast verzorgd Rajae trainingen en interactieve talks over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid.


Rajae is voor advies en begeleiding met betrekking tot diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid als freelancer beschikbaar.

Naast eigenaar van Azaroual Consultancy is Rajae parttime werkzaam bij Bureau Clara Wichmann waar zij zich bezighoudt met strategische rechtszaken rondom vrouwenrechten en gendergelijkheid en is zij medeverantwoordelijk voor de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam. Ook is Rajae Lid Raad van Toezicht bij het Juridisch Loket. ​

Foto: © Nieke Martens 

Home: Over

Samenwerkingspartners & opdrachtgevers

Untitled
Unknown.png
logo-college-voor-de-rechten-vd-mens.jpg
critical-mass-trans-logo-1.png
images.png
Alott_rocNijmegen.jpg
Unknown-2.png
algemenerekenkamer-logo-p9o0v64kqjcuw7qvdy2tp9ro55eb979e56llzdmpik.jpg
17062022leidseschouwburg.jpg
Unknown-2.png
zorginstituut nl site.jpg
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Home: Klanten

Reviews

De training was op maat gemaakt. Rajae heeft veel kennis van zaken. De training is goed voorbereid. Er wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen en ondersteunende video's. Er is ruimte voor inbreng, discussie en gesprek.

Medewerker ROC Nijmegen

Dank voor de waardevolle training en handvaten, Rajae! Het kritisch bekijken van de vacature vond ik erg leerzaam.

Medewerker Zorginstituut Nederland

Rajae heeft veel kennis en is enthousiast!

Medewerker gemeente Almere

Home: Recensies
bottom of page