top of page

Azaroual Consultancy

Een inclusieve en gelijkwaardige werkvloer

Azaroual Consultancy biedt trainingen, dialoogsessies, interactieve talks, workshops en advies rondom diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid op de werkvloer.

Menigte Applausend

Trainingen

In samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens geeft Rajae Azaroual al meer dan zes jaren de training ‘Selecteren zonder vooroordelen.’


In samenwerking met IZI Solutions biedt Rajae ook de training 'Objectief Selecteren voor Leidinggevenden' aan. 


In de trainingen wordt aandacht besteed aan biases en hoe deze onbewust invloed kunnen hebben bij bijvoorbeeld de beoordeling van een sollicitant.

Hoe zit dat in jouw organisatie en hoe ga je daar concreet mee aan de slag? Tips worden aangereikt voor de (her)inrichting van de werving- en selectieprocedure. Hierbij is het uitgangspunt kandidaten op basis van objectiveerbare competenties te beoordelen. Ook het juridisch kader: de gelijkebehandelingswetgeving waaronder voorkeursbeleid komt aan bod.

De trainingen worden aangeboden in twee dagdelen of één hele dag. De training wordt ook online aangeboden als dat de voorkeur heeft.

Als diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid belangrijke thema's zijn binnen jouw organisatie dan is de training een mooi startschot! 

1652938595276_edited.jpg

Lezingen

Rajae Azaroual geeft op aanvraag interactieve talks, inspiratiesessies en workshops over de thema's diversiteit, inclusie en  gelijkwaardigheid. Is jouw organisatie op zoek naar een lezing om het onderwerp concreet aan te stippen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek over de wensen en behoeften.


Verder geeft Rajae interactieve talks rondom gelijkebehandelingswetgeving, vrouwenrechten, gendergelijkheid en de toegang tot het recht.  

IMG_8750 (1).jpeg

Dialoogsessies

In samenwerking met Critical Mass biedt Rajae Azaroual onder andere de sessie 'Met Andere Ogen' aan. waarin op een interactieve manier het gesprek aan gegaan wordt over racisme, uitsluiting en discriminatie. Door middel van virtual reality krijg je een inkijkje in verschillende situaties van sociale uitsluiting. Het doel is blinde vlekken zichtbaar te maken en ongemak bespreekbaar te maken. We geven een stem aan verschillende groepen en leggen vooroordelen en stereotyperingen bloot. Met andere ogen is ontwikkeld voor een brede doelgroep, waarbij expliciet aandacht is besteed aan diversiteits- en inclusievraagstukken op de werkvloer. 

Rajae begeleidt ook dialoogsessies in kleinere groepen om de thema's diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid binnen de organisatie onder de aandacht te brengen en te bezien waar iedereen staat. Juist omdat deze thema's soms weerstand oproepen. Om dit te ondervangen, moet iedereen betrokken worden en zich gezien en gehoord voelen. Dus juist ook de werknemers met weerstand. 

Vrouw met laptop

Advies

Heeft jouw organisatie advies nodig bij het concreet uitvoeren van beleid rondom diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid? Bijvoorbeeld bij inclusieve communicatie, het uitzetten van vacatures met inachtneming van de gelijkebehandelingswetgeving en voorkeursbeleid, de doorstroom van vrouwen of bij het doorvoeren van ander nieuw beleid rondom de werving en selectie? Rajae Azaroual brengt de procedures in kaart door mee te kijken en in gesprek te gaan en stelt aan de hand daarvan een advies op voor verbeteringen.


Met de expertise en ervaring binnen Azaroual Consultancy wordt jouw organisatie geholpen bij de volgende stap naar een inclusievere werkplek.

Ook biedt Azaroual Consultancy juridisch advies.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek om te bespreken wat Azaroual Consultancy allemaal kan betekenen voor u.

Aanbod: Diensten
bottom of page